Select Page

Een nieuw leiderschap voor nieuwe tijden? 

Vraag je je ook wel eens af:

  • welke methodieken er bestaan, welke ingesteldheid en vaardigheden ik nodig heb om de overgang van hiërarchie naar zelfsturing en zelforganisatie te maken? 
  • hoe ik leiderschap kan/moet verstaan in deze complexe en onvoorspelbare wereld? 
  • hoe ik het vertrouwen in mijn eigen kunnen vergroot en hoe ik mijn vaardigheden aanscherp om – waar dan ook – succesvol initiatief te nemen? 
  • hoe ik mijn eigen intenties helder krijg zodat ik met meer daadkracht met anderen kan samenwerken zowel in als buiten de organisatie?

Of wil je:

  • methodieken leren om zelfsturing en zelforganisatie in je organisatie te introduceren? 
  • bouwen aan een organisatiecultuur waarin innovatie en feedback kunnen floreren? 
  • beter omgaan met complexe vraagstukken? 
  • hefbomen vinden om co-creatie en samenwerking efficiënter en effectiever te maken? 
  • concrete inhoud en begrip krijgen van wat participatief leiderschap in de praktijk inhoudt? 
  • proeven van doorbraakleiderschap?

Lees dan hier verder: artofhosting.be

De hosts van het Spotted Zebras netwerk ondersteunen mee deze training.