Leertraject systemisch adviseren voor agrarische familiebedrijven

Wanneer je adviseert aan familiebedrijven, dan stap je in een bijzondere dynamiek. Het systeem van familie, bedrijf en markt lopen dwars door elkaar heen. Een bron van veel verwarring en miscommunicatie. Ieder systeem kent zijn eigen taken, dynamiek en spelregels die soms haaks op elkaar staan. En voor je het weet, stap je als adviseur in een positie vanwaaruit je het totale speelveld niet kunt overzien.

Leer andere perspectieven openen door de essentiële vragen te stellen.

Met dit leertraject verrijk jij je professionele mogelijkheden enorm. Je krijgt nieuwe perspectieven en andere oplossingen voor de vraagstukken waar agrarische familiebedrijven voor staan.

FARM businessplan
In deze opleiding leer je te werken met het FARM businessplan voor jouw klanten. Dat opent nieuwe invalshoeken en perspectieven:

  • Familie – wie zitten er aan tafel vanuit welke positie en waarden
  • Ambitie – wat voor toekomstperspectief zie je
  • Richting – samen vormgeven aan businessmodellen
  • Management– leiderschap aan het familiebedrijf

Je leert samen met je klanten een FARM businessmodel te maken op één A4. Daarmee help je ondernemers de juiste keuzes te maken in de dilemma’s waar zij voor staan.

Voor wie
Voor adviseurs en coaches van agrarische familiebedrijven die de verborgen dynamieken willen doorgronden en de vaste patronen willen doorbreken zodat nieuwe perspectieven op tafel komen.

Doelen

  • Je leert systemisch waar te nemen en te interveniëren.
  • Je leert patronen van familiebedrijven herkennen vanuit de verborgen dynamieken.
  • Je leert essentiële vragen te stellen waarmee de klant inzicht krijgt in zijn/haar positie.
  • Je leert het speelveld van familie – bedrijf – markt in kaart brengen en vastlopende patronen ontrafelen vanuit de systemische wetten.
  • Je krijgt de bereidheid om de werkelijkheid onder ogen te zien en dromen los te laten.
  • Je begeleidt veranderingen in familiebedrijven en opent nieuwe perspectieven.

Werkwijze
In deze leergang leer je uitzoomen in plaats van details analyseren. We leren je naar de vertrekpunten te kijken om het einddoel te kunnen zien. We kijken naar “openstaande rekeningen” in de familierelaties zodat er weer omzet gegeneerd kan worden. We leren jou jouw eigen patroon van handelen te ontdekken om vervolgens het patroon bij jouw klanten onder ogen te kunnen komen zodat je andere wegen kunt gaan. Je leert begrijpen dat problemen een oplossing voor iets anders zijn.

Programma

Intro : Kennismaking Systemisch Adviseren 20 april 2018
Intakegesprekken mei en juni 2018
Blok 1 : Anders waarnemen van ieders bijdrage 24 en 25 september 2018
Intervisie 1 22 oktober 2018
Blok 2 : Het speelveld en de regels in kaart 26 en 27 november 2018
Intervisie 2 19 december 2018
Blok 3 : De werkelijkheid onder ogen zien 21 en 22 januari 2019
Intervisie 3 18 februari 2019
Blok 4: Veranderingen realiseren 25 en 26 maart 2019
Intervisie 4 23 april 2019
Blok 5: Mijn bijdrage en positie als adviseur 3 en 4 juni 2019
Certificaatuitreiking

De leerblokken zijn van 10.00 tot de volgende dag 17.00.

Praktische gegevens

Groep: 10 – 16 personen
Duur: 5 x 2 dagen + 4 keer intervisie
Kosten: € 3.950,- excl. BTW en excl. accommodatiekosten
Locatie: Kapucijnenklooster Velp-Grave, Basilius van Bruggelaan 4, Velp-Grave (bij Nijmegen, NL)

Begeleiding

An Baert is een ervaren coach in het begeleiden van familiebedrijven vanuit het systemisch perspectief. In haar boek “VAN BINNENUIT” beschrijft zij de vijf stappen van systemisch adviseren.

Marlies Bosker is een ervaren trainer en coach in het opleiden van ondernemers en adviseurs. In het handzame boek “Hoe help jij je klant, of juist niet?! “omschrijft ze in vijf heldere stappen de aanpak van ieder goed (advies)gesprek.

Deze werkwijzes worden geintegreerd in deze leergang.

Beide begeleiders kennen de dynamieken van jullie klanten en van familiebedrijven. Met hun aanpak leer je op een speelse manier jezelf en je klant beter te doorgronden en kom je tot verrassende nieuwe perspectieven.

Meld je aan
Dan leer je hoe jij als adviseur de perspectieven van je klant kunt vergroten.