Systemische opstellingen

Ingewikkelde problemen doorgronden door intuïtief te kijken – voor management en leiderschap

Één ochtend – Antwerpen – Ria Baeck & An Baert

Wil je een beeld van wat er onder de oppervlakte gaande is bij een lastig probleem?
Wil je afchecken wat een bepaalde stap teweeg zou brengen?
Wil je een vastgetrokken knoop losmaken en ontwarren?
Wil je een vraag of een probleem opentrekken naar ruimere opties en mogelijkheden?

Dit is een zeer interactieve workshop waar met reële vragen van deelnemers wordt gewerkt.

Systemische opstellingen zijn een zeer efficiënte en vlugge manier om onzichtbare dynamieken, die overal doorheen spelen, te kunnen zien en benoemen. Bij complexe en aanhoudende vraagstukken waarbij rationele analyse niet (meer) toereikend is, is het nodig al onze vermogens in te zetten, inclusief observatie, perceptie en het aanvoelen van de samenhang in een systeem én in de ruimere context.

Deze werkvorm is een systemische methode, dat wil zeggen dat ze verder kijkt dan de plek of het element waar het probleem zich voor doet: ze zoekt naar diepere verbindingen en samenhangen, die vaak niet voor de hand liggen. Verder maakt de werkvorm gebruik van de specifieke menselijke mogelijkheid om situaties in te voelen. Het is een intuïtieve methode gericht op het naar boven brengen van impliciete, niet-bewuste kennis en informatie, als een onmiskenbare aanvulling op onze gekende rationele technieken.

Specifieke vragen die aan bod kunnen komen:

Organisatie-ontwikkeling:

  • Er speelt ’iets’ in mijn organisatie, maar ik kan er de vinger niet op leggen.
  • Elke keer stagneren situaties, nieuwe oplossingen werken niet, conflicten en spanningen komen steeds weer terug.
  • Ik heb dit bedrijf overgenomen en loop tegen oude structuren aan. Hoe ga ik hiermee om?

Marktgerelateerde vragen:

  • Mijn omzetten blijven achter zonder aanwijsbare reden.
  • We willen een nieuw product lanceren. Hoe gaat de markt reageren?

Professionele ontwikkeling:

  • Welke mogelijkheden laat ik liggen, welke talenten laat ik onbenut?
  • Wat is mijn positie in de organisatie en hoe kan ik die verbeteren?

Datum: Najaar 2018 >>> Klik hier om op de hoogte gehouden te worden.

Prijs: Business/ondernemers: 115,- (+ 21% btw), NGO’s/zelfstandigen: 60,- (+ 21% btw)

In combinatie met namiddag programma: Business/ondernemers: 195,- (+ 21% btw), NGO’s/zelfstandigen: 100,- (+ 21% btw)

Plaats: La Maria – Preez, Karel Geertsstraat 2A, 2140 Borgerhout

Inschrijven: (volgt)

Prijsafspraak: In tegenstelling tot andere opstellers opteren we ervoor om de prijs voor iedereen gelijk te houden, ook voor wie een vraag inbrengt. Ter plekke beslissen we gezamenlijk welke vragen aan bod komen.